开云体育官网首页入口网址

Đây là một trong những nội dung tại Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông, thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo TP. giai đoạn 2022 - 2025 vừa được UBND TP.Hà Nội ban hành.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ
Hà Nội tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân - ảnh 1

Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Hoàng ANh

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Theo kế hoạch số 269/KH-UBND, Hà Nội sẽ tăng cường truyền thông, thông tin, tuyên truyền các nội dung gồm: tập trung đầu tư vào con người, nâng cao năng lực phát triển của người dân; đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, chuyển dịch l phù hợp với nhu cầu thị trường lao động.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Cạnh đó, Hà Nội cũng đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo, hướng đến giải quyết các vấn đề thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Lấy là trọng tâm để giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân nói chung, người nghèo nói riêng.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ\n

Các cấp, các ngành của TP.Hà Nội sẽ tăng cường tuyên truyền về thực hiện phong trào thi đua “ - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc đối với người nghèo.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Cùng với truyền thông nâng cao nhận thức, trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ truyền thông hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo. Trong đó, đặc biệt lưu ý truyền thông, thông tin về các tấm gương điển hình, sáng kiến hay, mô hình giảm nghèo tiêu biểu nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

àNộitạoviệclàmsinhkếbềnvữngchongườidâ

Tin tức mới nhất